Logo Recepty pro děti

Jak číst obaly potravin – I

logoorg  mimi klub

Média |

Napsala: Jana Vašáková pro mimi-klub.cz 8.2.2012

Zajímá vás, jak se orientovat v informacích uvedených na obalech potravin? Poradíme vám, co všechno byste měli sledovat a čeho byste se měli především vyvarovat. Ale také to, jak se v záplavě různých názvů vyznat.

Číst obaly se vyplácí
Ne každý má čas a chuť zabývat se tím, co potraviny ve skutečnosti obsahují. O tom, že je ale čím dál více spotřebitelů, kteří nechtějí kupovat „zajíce v pytli“, svědčí i statistiky prováděné např. společností STEM/MARK. V loňském roce se přiznalo až 90 % otázaných k tomu, že opravdu sledují údaje uvedené na obalech. Pozorně by je měli číst především rodiče a lidé se zdravotními problémy.

Na označování potravin existují pravidla
Označování potravin stanovuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. doplněný o různé vyhlášky. Pravidla se týkají jak balených, tak i nebalených potravin. V případě pečiva a obdobných potravin, které se prodávají bez uvedení informací o složení, by vám je měl prodejce na žádost předložit. Více informací naleznete na internetových stránkách Zemědělské a potravinářské inspekce, na szpi.gov.cz .

1. Značení musí být na obalech potravin viditelné, čitelné, nesmazatelné a neodstranitelné.
2. Text musí být napsán v českém jazyce.
3. Nesmí uvádět spotřebitele v omyl.
4. U živočišných potravin musí identická značka splňovat zdravotní nezávadnost.
5. U nebalených potravin musí být vyvěšena informace o názvu produktu, datum spotřeby, způsob skladování a případné nepříznivé účinky.
6. U ovoce a zeleniny se uvádí země původu, jakost a odrůda nebo tržní druh suroviny.

Spotřebujte do…
To, co kromě ceny asi nejvíce spotřebitelé sledují, je doba trvanlivosti. Uvádí se ve dvou termínech. V případě „Spotřebujte do“ bedlivě sledujte datum. Po uplynutí vyznačeného dne, měsíce a roku může být potravina závadná a tedy i zdraví škodlivá. Jedná se především o živočišné výrobky, např. jogurty, maso apod. Je-li na obalu uvedeno „Minimální trvanlivost“, znamená to doporučení, do kdy je třeba danou potravinu zkonzumovat. Poté by ji měl prodejce prodávat pouze pod výrazným označením, že se jedná o „prošlý“ produkt. Zároveň by se mělo na obalech uvádět i doporučení, jak potraviny skladovat. V některých případech se mohou pod datem objevit i čísla šarže. Ta se uvádí proto, aby bylo možné případně dohledat zdroj a vadnou dávku stáhnout z trhu. Aktuální varování před závadnými potravinami naleznete na bezpecnostpotravin.cz .


(c) Jana Vašáková 2011 powered by TXP